Primirea ministrului olandez al apãrãrii, la sediul Ministerului Apãrãrii Naționale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official reception of the Dutch defence minister at the defence ministry)
Ministrul olandez al apãrãrii trece în revistã garda de onoare - foto Valentin Ciobîrcã
(The Dutch minister of defence reviews the guard of honor)
Defilarea gãrzii de onoare - foto Valentin Ciobîrcã
(Guard of honor marching)
Primirea ministrului olandez al apărării, la sediul Ministerului Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official reception of the Dutch defence minister at the defence ministry)
Vizualizat: 976 ori.
Ministrul olandez al apărării trece în revistă garda de onoare - foto Valentin Ciobîrcă
(The Dutch minister of defence reviews the guard of honor)
Vizualizat: 881 ori.
Defilarea gărzii de onoare - foto Valentin Ciobîrcă
(Guard of honor marching)
Vizualizat: 786 ori.
Aspect din timpul întâlnirii -  foto Valentin Ciobîrcã
(The Romanian and the Dutch minister of defence)
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(The two delegations during the official talks)
Ministrul olandez al apãrãrii, Jeanine Hennis Plasschaert, primește un cadou simbolic din partea  ministrului apãrãrii naționale, Mihnea Motoc - foto Valentin Ciobîrcã
(The Dutch Minister of Defence, Jeanine Hennis Plasschaert receives a symbolic gift from Defence Minister Mihnea Motoc)
Aspect din timpul întâlnirii - foto Valentin Ciobîrcă
(The Romanian and the Dutch minister of defence)
Vizualizat: 864 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(The two delegations during the official talks)
Vizualizat: 1027 ori.
Ministrul olandez al apărării, Jeanine Hennis Plasschaert, primește un cadou simbolic din partea ministrului apărării naționale, Mihnea Motoc - foto Valentin Ciobîrcă
(The Dutch Minister of Defence, Jeanine Hennis Plasschaert receives a symbolic gift from Defence Minister Mihnea Motoc)
Vizualizat: 1001 ori.
Semnarea documentelor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Signing official documents)
Aspect din timpul declarațiilor de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(The two ministers during press statements)
Semnarea documentelor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Signing official documents)
Vizualizat: 843 ori.
Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(The two ministers during press statements)
Vizualizat: 842 ori.