Aspect din timpul vizitei de lucru de la Centrul medical de diagnostic ºi tratament al Armatei ”Academician dr.ªtefan Milcu” - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naționale, Mihnea Motoc, adresându-se personalului Centrului - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul Motoc conferã Emblema de Onoare a Armatei României personalului Centrului medical - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul vizitei de lucru de la Centrul medical de diagnostic și tratament al Armatei ”Academician dr.Ștefan Milcu” - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 512 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc, adresându-se personalului Centrului - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 530 ori.
Ministrul Motoc conferă Emblema de Onoare a Armatei României personalului Centrului medical - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 451 ori.
Ministrul apãrãrii naționale împreunã cu o pacientã - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul vizitei - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale împreună cu o pacientă - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 539 ori.
Aspect din timpul vizitei - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 495 ori.