Participarea ministrului apărării naționale la Conferința multinațională în domeniul apărării împotriva rachetelor balistice 2016 (Minister Motoc’s participation in the 2016 Multinational Ballistic Missile Defence Conference)

Ministrul apãrãrii naționale, la Conferinþa multinaþionalã în domeniul apãrãrii împotriva rachetelor balistice - foto M.Ap.N.
(Minister Motoc, at the 2016 Multinational Ballistic Missile Defence Conference)

Ministrul apărării naționale, la Conferința multinațională în domeniul apărării împotriva rachetelor balistice - foto M.Ap.N.
(Minister Motoc, at the 2016 Multinational Ballistic Missile Defence Conference)