Manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române (Festivities marking the celebration of the Unification of Romanian Principalities)

Ministrul apãrãrii naționale, Gabriel-Beniamin Leº, la ceremonia de la Focºani dedicatã Zilei Unirii - foto Daniel Pãltinuș
(The Minister of National Defence Gabriel-Beniamin Leº participating in the celebration of the Unification Day in Focșan)

Ministrul apărării naționale, Gabriel-Beniamin Leș, la ceremonia de la Focșani dedicată Zilei Unirii - foto Daniel Păltinuș
(The Minister of National Defence Gabriel-Beniamin Leș participating in the celebration of the Unification Day in Focșan)