Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Republicii Franceze la București (Meeting of the Minister of National Defence with the Ambassador of France to Bucharest)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Official talks)