Reuniune a Comitetului Mixt romāno - american, la București (Meeting of the U.S.-Romania Joint Committee in Bucharest)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobīrcć
(Official talks)