Întâlnirea ministrului apărării cu ambasadorul Republicii Slovenia la București (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Slovenia to Bucharest)

Aspect din timpul convorbirii ministrului Leș cu ambasadorul Republicii Slovenia la Bucureºti, Mihael Zupanèiè - foto Valentin Ciobîrcã 
(Minister Leș and H.E. Mihael Zupanèiè, the ambassador of the Republic of Slovenia to Bucharest)

Aspect din timpul convorbirii ministrului Leș cu ambasadorul Republicii Slovenia la București, Mihael Zupanèiè - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Leș and H.E. Mihael Zupanèiè, the ambassador of the Republic of Slovenia to Bucharest)