Adunare solemnã la CMN cu ocazia manifestãrilor dedicate Zilei Veteranilor de Rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã
Discursul șefului SMG, General Nicolae Ciucã, la adunarea solemnã de la CMN cu ocazia manifestãrilor dedicate Zilei Veteranilor de Rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã
Discursul Secretarului de stat ºi ºef al Departamentului pentru relaþia cu Parlamentul 
ºi informare publicã, Nicolae Nasta,  la adunarea solemnã de la CMN cu ocazia manifestãrilor dedicate Zilei Veteranilor de Rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã
Adunare solemnă la CMN cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Veteranilor de Război - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 462 ori.
Discursul șefului SMG, General Nicolae Ciucă, la adunarea solemnă de la CMN cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Veteranilor de Război - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 422 ori.
Discursul Secretarului de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul
și informare publică, Nicolae Nasta, la adunarea solemnă de la CMN cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Veteranilor de Război - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 422 ori.
“VeteRUN”, crosul veteranilor de rãzboi - ediþia a II-a - foto Eugen Mihai
Startul întrecerii sportive în Parcul Herãstrãu - foto Eugen Mihai
Încãlzirea participanților la VeteRUN - foto Eugen Mihai
“VeteRUN”, crosul veteranilor de război - ediția a II-a - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 439 ori.
Startul întrecerii sportive în Parcul Herăstrău - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 383 ori.
Încălzirea participanților la VeteRUN - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 412 ori.
Aspect de la premierea grupelor de participanți de cãtre secretarul de stat Nicolae Nasta - foto Eugen Mihai
Aspect de la premierea grupelor de participanți de cãtre șeful Statului Major General Nicolae Ciucã - foto Eugen Mihai
Aspect de la premierea grupelor de participanți - foto Eugen Mihai
Aspect de la premierea grupelor de participanți de către secretarul de stat Nicolae Nasta - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 357 ori.
Aspect de la premierea grupelor de participanți de către șeful Statului Major General Nicolae Ciucă - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 385 ori.
Aspect de la premierea grupelor de participanți - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 402 ori.