Manifestări dedicate Zilei Veteranilor de Război

Discursul șefului SMG, General Nicolae Ciucã, la adunarea solemnã de la CMN cu ocazia manifestãrilor dedicate Zilei Veteranilor de Rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã

Discursul șefului SMG, General Nicolae Ciucă, la adunarea solemnă de la CMN cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Veteranilor de Război - foto Valentin Ciobîrcă