Manifestări dedicate Zilei Veteranilor de Război

Discursul Secretarului de stat ºi ºef al Departamentului pentru relaþia cu Parlamentul 
ºi informare publicã, Nicolae Nasta,  la adunarea solemnã de la CMN cu ocazia manifestãrilor dedicate Zilei Veteranilor de Rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã

Discursul Secretarului de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul
și informare publică, Nicolae Nasta, la adunarea solemnă de la CMN cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Veteranilor de Război - foto Valentin Ciobîrcă