Sosirea detașamentului britanic la Mihail Kogălniceanu (Arrival of the British Detachment to Mihail Kogălniceanu)

Aspect din timpul ceremoniei - foto: Eugen Mihai 
(Group photo during the ceremony)

Aspect din timpul ceremoniei - foto: Eugen Mihai
(Group photo during the ceremony)