Asistentul secretarului general NATO pentru diplomație public„, Ón vizit„ la M.Ap.N. (NATO Assistant Secretary General for Public Diplomacy Visits Romania)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin CiobÓrc„
(Official talks)