Miniștrii apărării român și britanic, la Mihail Kogălniceanu (Romanian and British Defence Ministers at Mihail Kogălniceanu Air Base)

Aspect din timpul evenimentului de la Mihail Kogãlniceanu (The event at Mihail Kogãlniceanu Air Base.)- foto M.Ap.N.

Aspect din timpul evenimentului de la Mihail Kogălniceanu (The event at Mihail Kogălniceanu Air Base.)- foto M.Ap.N.