Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO (NATO Defence Ministers’ Meeting)

Reuniunea miniștrilor apãrãrii din statele membre ale NATO - foto http://www.nato.int
(NATO Defence Ministers’ Meeting)

Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO - foto http://www.nato.int
(NATO Defence Ministers’ Meeting)