Întrevederea șefului Statului Major General cu șeful britanic al apărării (Chief of General Staff’s Meeting with the Chief of Defence Staff of the United Kingdom )

În marja vizitei, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach împreunã cu generalul Nicolae Ciucã au avut o întâlnire cu militarii detaºamentului Forþelor Aeriene Regale ale Regatului Unit al Marii Britanii ºi al Irlandei de Nord, dislocaþi la Baza Aerianã Mihail Kogãlniceanu (During the visit, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach and General Nicolae Ciucã had a meeting with the RAF troops deployed at Mihail Kogãlniceanu Air Base.) - foto Eugen 
Mihai

În marja vizitei, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach împreună cu generalul Nicolae Ciucă au avut o întâlnire cu militarii detașamentului Forțelor Aeriene Regale ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, dislocați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu (During the visit, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach and General Nicolae Ciucă had a meeting with the RAF troops deployed at Mihail Kogălniceanu Air Base.) - foto Eugen
Mihai