Întâlnirea ministrului apărării naționale cu o delegație a Consiliului Atlantic al SUA

Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu o delegaþie a Consiliului Atlantic al SUA

Întâlnirea ministrului apărării naționale cu o delegație a Consiliului Atlantic al SUA