Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul SUA (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of the United States)

Ministrul apãrãrii naþionale, Adrian Þuþuianu, și ambasadorul SUA la Bucureºti, Hans Klemm - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Adrian Þuþuianu, and the Ambassador of the United States to Bucharest, H.E. Hans Klemm)

Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, și ambasadorul SUA la București, Hans Klemm - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Adrian Țuțuianu, and the Ambassador of the United States to Bucharest, H.E. Hans Klemm)