Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Regatului Danemarcei la București (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Denmark in Romania)

Ministrul apãrãrii naționale și ambasadorul Regatului Danemarcei la Bucureºti (The defence minister and the Ambassador of Denmar to Bucharest.)- foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale și ambasadorul Regatului Danemarcei la București (The defence minister and the Ambassador of Denmar to Bucharest.)- foto Valentin Ciobîrcă