Ceremonie de predare-primire a funcției de șef al Statului Major al Forțelor Terestre (Handover/Takeover Ceremony at the Land Forces Staff and Defence Minister’s Press Conference)

Generalul-maior Marius Harabagiu predã Drapelul de Luptã al SMFT ministrului apãrãrii naționale (Major General Marius Harabagiu handing over the combat flag of the Land Forces to the defence minister) - foto Valentin Ciobîrcã

Generalul-maior Marius Harabagiu predă Drapelul de Luptă al SMFT ministrului apărării naționale (Major General Marius Harabagiu handing over the combat flag of the Land Forces to the defence minister) - foto Valentin Ciobîrcă