Vizita oficială a conducerii M.Ap.N. în SUA (Official Visit of the Defence Ministry Leadership in the United States of America)

Întânire cu reprezentanți ai industriei americane din domeniul apãrãrii - foto M.Ap.N.

Întânire cu reprezentanți ai industriei americane din domeniul apărării - foto M.Ap.N.