Vizita oficială la M.Ap.N. a ministrului apărării din Republica Libaneză (Defence Minister’s Meeting with His Lebanese Counterpart)

Aspect din timpul ceremoniei de primire - foto Valentin Ciobîrcã
(Welcome ceremony)

Aspect din timpul ceremoniei de primire - foto Valentin Ciobîrcă
(Welcome ceremony)