Ziua Națională a României (Romania’s National Day)

Arcul de Triumf - Comandantul Paradei militare, generalul-locotenent Adrian Tonea- foto Valentin Ciobîrcã
(The Arch of Triumph – Commander of the Military Parade, Lieutenant General Adrian Tonea)

Arcul de Triumf - Comandantul Paradei militare, generalul-locotenent Adrian Tonea- foto Valentin Ciobîrcă
(The Arch of Triumph – Commander of the Military Parade, Lieutenant General Adrian Tonea)