Întâlnirea anualã a ministrului apãrãrii naþionale cu ataºaþii apãrãrii acreditaþi la Bucureºti (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul întâlnirii cu atașații apãrãrii (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul întâlnirii (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcã
Întâlnirea anuală a ministrului apărării naționale cu atașații apărării acreditați la București (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 603 ori.
Aspect din timpul întâlnirii cu atașații apărării (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 620 ori.
Aspect din timpul întâlnirii (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 604 ori.
Aspect din timpul întâlnirii (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul întâlnirii (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 573 ori.