Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului DACIAN LANCER 18 (Distinguished Visitors’ Day of DACIAN LANCER 18 Exercise)

Ziua Distinºilor Vizitatori a Exerciþiului DACIAN LANCER 18 - foto Anca Ciornei
(Distinguished Visitors’ Day of DACIAN LANCER 18 Exercise)

Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului DACIAN LANCER 18 - foto Anca Ciornei
(Distinguished Visitors’ Day of DACIAN LANCER 18 Exercise)