Ziua NATO în România

Ziua NATO în România sãrbãtoritã la ªcoala de Aplicaþie a Forþelor Navale - foto MApN

Ziua NATO în România sărbătorită la Școala de Aplicație a Forțelor Navale - foto MApN