Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan

Întâlnirea oficialilor români cu militari din detașamentul de Poliție Militarã, la Bagram - foto Valentin Ciobîrcã

Întâlnirea oficialilor români cu militari din detașamentul de Poliție Militară, la Bagram - foto Valentin Ciobîrcă