Vizita în Republica Polonă (Visit in Poland)

Aspect din timpul ceremoniei de primire a reprezentanților Guvernului României în Polonia 
(Welcome ceremony of the Romanian officials in Poland)

Aspect din timpul ceremoniei de primire a reprezentanților Guvernului României în Polonia
(Welcome ceremony of the Romanian officials in Poland)