Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului SALAMIS STORM 2018 (Minister Fifor at the Distinguished Visitors’ Day of Exercise SALAMIS STORM (SALSTO) –18)

Aspect din timpul exercițiului - foto Ministerul Apãrãrii Naționale, Republica Elenã
(Photo coverage of the exercise - photo courtesy of the Ministry of National Defence, Greece)

Aspect din timpul exercițiului - foto Ministerul Apărării Naționale, Republica Elenă
(Photo coverage of the exercise - photo courtesy of the Ministry of National Defence, Greece)