Încheierea anului școlar la Colegiile Militare Naționale

Câmpulung-Moldovenesc - Absolvenþii promoþiei 2018 predau Cheia Colegiului reprezentanþilor claselor  a XI-a,  simbol al continuitãþii tradiþiilor ºi valorii generaþiilor de elevi - foto M.Ap.N.

Câmpulung-Moldovenesc - Absolvenții promoției 2018 predau Cheia Colegiului reprezentanților claselor a XI-a, simbol al continuității tradițiilor și valorii generațiilor de elevi - foto M.Ap.N.