Ziua Drapelului Nažional (The Day of the National Flag)

26 iunie, Ziua Drapelului Naþional - foto Petrica Mihalache
(June 26th, the Day of the National Flag)

26 iunie, Ziua Drapelului Nažional - foto Petrica Mihalache
(June 26th, the Day of the National Flag)