Ministrul apărării naționale, la Reuniunea de la Viena (Defence Minister, at the Informal Meeting of Defence Ministers in Vienna)

Ministrul apãrãrii naționale, Mihai Fifor, a Reuniunea informalã a miniºtrilor apãrãrii din statele membre ale Uniunii Europene (Minister of National Defence, Mihai Fifor, at the EU Informal Meeting of Defence Ministers) - foto M.Ap.N

Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, a Reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene (Minister of National Defence, Mihai Fifor, at the EU Informal Meeting of Defence Ministers) - foto M.Ap.N