Ministrul apărării naționale, la Reuniunea de la Viena (Defence Minister, at the Informal Meeting of Defence Ministers in Vienna)

Aspect din timpul convorbirilor bilaterale (Bilateral talks) - foto M.Ap.N.

Aspect din timpul convorbirilor bilaterale (Bilateral talks) - foto M.Ap.N.