Bucharest Forum 2018

Sesiunea de întrebãri și rãspunsuri la Bucharest Forum 2018 - foto Petricã Mihalache

Sesiunea de întrebări și răspunsuri la Bucharest Forum 2018 - foto Petrică Mihalache