Întâlnire a conducerii M.Ap.N. cu Invictus Team România

Șeful Statului Major al Apãrãrii se adreseazã celor prezenți - foto Laurențiu Turoi

Șeful Statului Major al Apărării se adresează celor prezenți - foto Laurențiu Turoi