Ceremonia militară de comemorare a savantului Victor Babeș

Ministrul apãrãrii naționale și membri ai familiei profesorului Babeș dezvelesc noua placã de pe mormântul savantului - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale și membri ai familiei profesorului Babeș dezvelesc noua placă de pe mormântul savantului - foto Valentin Ciobîrcă