Ceremonia militară de comemorare a savantului Victor Babeș

Ceremonie religioasã la mormântul lui Victor Babeș - foto Valentin Ciobîrcã

Ceremonie religioasă la mormântul lui Victor Babeș - foto Valentin Ciobîrcă