Vizita în România a ministrului canadian al apărării (The Romanian Defence Minister’s meeting with his Canadian counterpart)

Cei doi miniștrii ai apãrãrii, împreunã cu delegația canadianã - foto Valentin Ciobîrcã
(The two defence ministers, together with the Canadian delegation)

Cei doi miniștrii ai apărării, împreună cu delegația canadiană - foto Valentin Ciobîrcă
(The two defence ministers, together with the Canadian delegation)