Vizita în România a ministrului canadian al apărării (The Romanian Defence Minister’s meeting with his Canadian counterpart)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)