Șeful Statului Major General al Armatei Bulgare, în vizită oficială în România

Aspect din timpul ceremoniei de primire - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul ceremoniei de primire - foto Valentin Ciobîrcă