Întâlnire a ministrului Leș cu ambasadorul Poloniei în România, la sediul M.Ap.N. (The meeting of Defence Minister Leș with the Ambassador of Poland in Romania, at MoND Headquarters)

Ministrul apãrãrii naționale, Gabriel Leș, împreunã cu  ambasadorul Republicii Polonia în România, Marcin Wilczek - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence Minister Gabriel Leș and the Ambassador of the Republic of Poland in Romania, Marcin Wilczek)

Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, împreună cu ambasadorul Republicii Polonia în România, Marcin Wilczek - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence Minister Gabriel Leș and the Ambassador of the Republic of Poland in Romania, Marcin Wilczek)