Întâlnirea conducerii M.Ap.N. cu atașații țărilor UE și partenere, cu prilejul începerii mandatului României la Președinția Consiliului UE

Alocuțiunea șefului Statului Major al Apãrãrii, generalul Nicolae Ciucã - foto M.Ap.N.

Alocuțiunea șefului Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă - foto M.Ap.N.