Forumul consultativ privind sustenabilitatea energeticã în sectorul de apãrare și securitate (Consultative forum on energetic sustainability in the defence and security field, in Bucharest ) - foto Valentin Ciobârcã
Ministrul apãrãrii naționale la Forumul consultativ privind sustenabilitatea energeticã în sectorul de apãrare și securitate (Defence Minister at the Consultative forum on energetic sustainability in the defence and security field) - foto Valentin Ciobârcã
Ministrul apãrãrii naționale, Gabriel Leș, adresându-se audienței (Defence Minister Gabriel Leș, addressing the audience ) - foto Valentin Ciobârcã
Forumul consultativ privind sustenabilitatea energetică în sectorul de apărare și securitate (Consultative forum on energetic sustainability in the defence and security field, in Bucharest ) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 360 ori.
Ministrul apărării naționale la Forumul consultativ privind sustenabilitatea energetică în sectorul de apărare și securitate (Defence Minister at the Consultative forum on energetic sustainability in the defence and security field) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 358 ori.
Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, adresându-se audienței (Defence Minister Gabriel Leș, addressing the audience ) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 336 ori.
Ministrul apãrãrii naționale, împreunã cu directorul executiv al Agenției Europene de Apãrare (EDA) și directorul Direcþiei generale pentru Energie (DG ENER) a Comisiei Europene  (Defence Minister, together with the Executive Director of the European Defence Agency (EDA) and the Director of the General Directorate for Energy of the European Commission ) - foto Valentin Ciobârcã
Ministrul apãrãrii naționale, Gabriel Leș, împreunã cu directorul executiv al EDA, Jorge Domecq (Defence Minister Gabriel Leș, together with the Executive Director of the European Defence Agency, Jorge Domecq ) - foto Valentin Ciobârcã
Ministrul apărării naționale, împreună cu directorul executiv al Agenției Europene de Apărare (EDA) și directorul Direcției generale pentru Energie (DG ENER) a Comisiei Europene (Defence Minister, together with the Executive Director of the European Defence Agency (EDA) and the Director of the General Directorate for Energy of the European Commission ) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 1022 ori.
Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, împreună cu directorul executiv al EDA, Jorge Domecq (Defence Minister Gabriel Leș, together with the Executive Director of the European Defence Agency, Jorge Domecq ) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 338 ori.