Vizită de lucru a ministrului apărării naționale la comandamentul Brigăzii 1 Mecanizată

Vizitã de lucru a ministrului apãrãrii naționale la comandamentul Brigãzii 1 Mecanizatã
- foto Valentin Ciobîrcã

Vizită de lucru a ministrului apărării naționale la comandamentul Brigăzii 1 Mecanizată
- foto Valentin Ciobîrcă