Vizita ministrului apărării naționale în Republica Macedonia de Nord (Defence Minister’s visit in the Republic of North Macedonia)

Vizita ministrului apãrãrii Gabriel Leș în Republica Macedonia de Nord - foto MOD Macedonia de Nord
(Defence Minister’s visit in the Republic of North Macedonia - photo by the MOD of North Macedonia)

Vizita ministrului apărării Gabriel Leș în Republica Macedonia de Nord - foto MOD Macedonia de Nord
(Defence Minister’s visit in the Republic of North Macedonia - photo by the MOD of North Macedonia)