Videoteleconferință cu militarii din teatrele de operații și misiuni externe

Videoteleconferinþã cu militarii din teatrele de operaþii și misiuni externe - foto Valentin Ciobîrcã

Videoteleconferință cu militarii din teatrele de operații și misiuni externe - foto Valentin Ciobîrcă