Conferința de securitate de la Munchen (Munich Security Conference)

Ministrul apãrãrii naționale la dezbaterea organizatã de Center for European Policy Analysis și New Strategy Center privind situația de securitate de la Marea Neagrã - foto MApN
(Defence Minister at the debate organized by the European Policy Analysis and New Strategy Center on the security situation from the Black Sea)

Ministrul apărării naționale la dezbaterea organizată de Center for European Policy Analysis și New Strategy Center privind situația de securitate de la Marea Neagră - foto MApN
(Defence Minister at the debate organized by the European Policy Analysis and New Strategy Center on the security situation from the Black Sea)