Masă rotundă cu reprezentanții tinerei generații în contextul procesului de elaborare a Analizei strategice a apărării

Masã rotundã cu reprezentanții tinerei generații în contextul procesului de elaborare a Analizei strategice a apãrãrii
- foto MApN

Masă rotundă cu reprezentanții tinerei generații în contextul procesului de elaborare a Analizei strategice a apărării
- foto MApN