Puitorul de mine „Viceamiral Constantin Bãlescu” s-a întors acasã (“Vice admiral Constantin Bãlescu” Minelayer returned home) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Puitorul de mine „Viceamiral Constantin Bãlescu” s-a întors acasã (“Vice admiral Constantin Bãlescu” Minelayer returned home) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Aspect din timpul ceremoniei (Return ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Puitorul de mine „Viceamiral Constantin Bălescu” s-a întors acasă (“Vice admiral Constantin Bălescu” Minelayer returned home) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Vizualizat: 140 ori.
Puitorul de mine „Viceamiral Constantin Bălescu” s-a întors acasă (“Vice admiral Constantin Bălescu” Minelayer returned home) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Vizualizat: 165 ori.
Aspect din timpul ceremoniei (Return ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Vizualizat: 139 ori.
Aspect din timpul ceremoniei (Return ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Ministrul apãrãrii naționale, Nicolae-Ionel Ciucã, se adreseazã celor prezenți la ceremonie (Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucã, addressing the audience attending the ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Aspect din timpul ceremoniei (Return ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Aspect din timpul ceremoniei (Return ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Vizualizat: 151 ori.
Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, se adresează celor prezenți la ceremonie (Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucă, addressing the audience attending the ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Vizualizat: 147 ori.
Aspect din timpul ceremoniei (Return ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Vizualizat: 149 ori.
Șeful Statului Major al Apãrãrii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, se adreseazã celor prezenți la ceremonie (The Chief of Defence Staff, Lieutenant General Daniel Petrescu, addressing the audience attending the ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Aspect din timpul ceremoniei (Return ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Aspect din timpul ceremoniei (Return ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, se adresează celor prezenți la ceremonie (The Chief of Defence Staff, Lieutenant General Daniel Petrescu, addressing the audience attending the ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Vizualizat: 246 ori.
Aspect din timpul ceremoniei (Return ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Vizualizat: 155 ori.
Aspect din timpul ceremoniei (Return ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale
Vizualizat: 146 ori.