Puitorul de mine „Viceamiral Constantin Bălescu” s-a întors acasă (“Vice admiral Constantin Bălescu” Minelayer returned home)

Ministrul apãrãrii naționale, Nicolae-Ionel Ciucã, se adreseazã celor prezenți la ceremonie (Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucã, addressing the audience attending the ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale

Ministrul apărării naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, se adresează celor prezenți la ceremonie (Defence Minister Nicolae-Ionel Ciucă, addressing the audience attending the ceremony) - foto Centrul Media al Forțelor Navale