Ministrul apãrãrii naționale, la Reuniunea Consiliului Afaceri Externe ºi Comitetul Director al Agenþiei Europene de Apãrare (The Defence Minister, at the Reunion of the Foreign Affairs Council and Steering Committee of the European Defence Agency) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul videoconferinței (Photo coverage of the videoconference) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul videoconferinței (Photo coverage of the videoconference) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, la Reuniunea Consiliului Afaceri Externe și Comitetul Director al Agenției Europene de Apărare (The Defence Minister, at the Reunion of the Foreign Affairs Council and Steering Committee of the European Defence Agency) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 87 ori.
Aspect din timpul videoconferinței (Photo coverage of the videoconference) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 90 ori.
Aspect din timpul videoconferinței (Photo coverage of the videoconference) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 57 ori.
Aspect din timpul videoconferinței (Photo coverage of the videoconference) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul videoconferinței (Photo coverage of the videoconference) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 123 ori.